Tỉnh Tây Ninh có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch như: Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với số dân hơn 1,1 triệu người; có đường biên giới dài 240km giáp với ba tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia với 16 cửa khẩu, trong đó có hai cửa...